História

školy plávania Kosatka bb
Škola plávania Kosatka plní významnú úlohu v oblasti vzdelávania a športu. Svojou činnosťou sa podieľa na rozvoji pohybových aktivít a telesnej zdatnosti detí a mládeže. Základom je výuka a tréningový proces plávania popri všestrannom rozvoji ďalších športových zručností.

História:

Škola plávania Kosatka bola založená v roku 2002 s cieľom zvýšiť plaveckú gramotnosť a pohybovú úroveň detí v Banskej Bystrici.

V počiatku sa škola plávania zameriavala na kondičné tréningy detí školského veku a plavecké kurzy pre deti MŠ a ZŠ. Školou plávania prešlo každoročne niekoľko stoviek škôlkárov . Keďže veľa z nich na konci kurzu preplávalo už viac ako 25 m, rodičia prejavili opätovný záujem o ďalšie plavecké tréningy. To nás presvedčilo, že sa oplatí trénovať už deti v predškolskom veku a ako prví v Banskej Bystrici sme začali s tréningami pre túto vekovú skupinu. Deti, ktoré u nás začínali plávať ako 5 ročné, už majú 18 rokov a čo je viac ako potešiteľné, veľa z nich stále aktívne a niektoré dokonca aj vrcholovo športujú.

Následne sme začali spolupracovať s VŠC Dukla - moderný päťboj. Pre všestranný rozvoj detí sme postupne pridali k plaveckým tréningom aj všestrannú športovú prípravu v telocvični, základy streľby a letné aj zimné sústredenia. Prvé sústredenie sme v spolupráci s VŠC Dukla - moderný päťboj zorganizovali v lete 2005. Na letných sústredeniach sa venujeme – športovým hrám, atletike, turistike, základom streľby a jednou z najobľúbenejších aktivít je jazdecká príprava. V januári 2009 sme zorganizovali prvé zimné sústredenie, kde hlavným cieľom bola výuka bežeckého lyžovania. Účastníkmi boli 10 - ročné deti, a hoci na bežkách stáli prvýkrát , po pár dňoch boli výsledky neuveriteľné. V zime kombinujeme zjazdové a bežecké lyžovanie, beh, turistiku a doplnkom je večerný stolný tenis. S deťmi sme absolvovali aj letné sústredenie v Taliansku.

Od roku 2006 organizujeme 4 x do roka preteky v biathle. Bol to prvý pretek v meste Banská Bystrica s kombináciou plávania a behu organizovaný aj pre malé deti / predškolákov / . Začínali sme so skupinkou 30 detí ale vďaka eufórii, ktorú toto podujatie vyvolalo, sme sa rozhodli urobiť z biathle tradíciu. Pretek sa organizuje 4 x ročne a prebieha v akomkoľvek počasí. Účasť je rôzna, no boli roky, kedy sme zaregistrovali až 108 účastníkov preteku.
V roku 2007 sme dokonca zapojili do súťaží aj rodičov, starých rodičov, alebo iných rodinných príslušníkov.
Zúčastnili sme sa rozmanitých aktivít a pretekov, medzi ktorými boli preteky v aquatlone, vo veslárskom trojboji v Čechách, rôzne bežecké preteky a ďalšie ... Teší nás, že naše deti veľakrát vynikli o čom hovoria ich výsledky.