Moderný päťboj

Jednotlivé disciplíny
Jednotlivé časti MP sú hodnotené podľa pravidiel jednotlivých disciplín. Hodnota výkonu je podľa tabuliek premieňaná na body a celkový výkon je daný súčtom dosiahnutých bodov vo všetkých 5 disciplínach.

1. PLÁVANIE:

Pláva sa na čas 200m voľným spôsobom.

2. ŠERM KORDOM:

Šermuje sa spôsobom každý s každým na 1 zásah. Zásah signalizuje el. registračný prístroj. / zásah platí na celom tele /

3. JAZDA NA KONI:

Pretekár absolvuje parkúr s 12 prekážkami vysokými 120 cm na koni, ktorého si vyžrebuje. Za bezchybný parkúr je maximálny počet bodov. Kone sú rovnocenné. 20 min. pred štartom si môže pretekár koňa prevziať a vyskúšať jeho charakter a kvality.

4.-5.”KOMBAJN” – kombinovaná disciplína: beh – streľba:

Biatlonovým spôsobom absolvuje pretekár 4 x 800 m so 4 zastávkami na strelnici, kde je jeho úlohou zasiahnuť laserovou pištoľou na vzdialenosť 10m päť laserových terčov v limite 50s. Penalizáciou pre pretekára je čas strávený na strelnici.