Trénerská prax

športový profil

Mgr. Karolína Mateidesová

+421 915 800 359


bývalá športovkyňa
zakladateľka školy plávania Kosatka
absolventka Telesnej výchovy a Geografie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
trénerka plávania lll. kvalifikačného stupňa
zakladateľka pretekov biathle v Banskej Bystrici / plávanie , beh / , ktoré škola plávania organizuje 4x do roka už od roku 2006
zakladateľka tréningov pre deti MŠ, ktoré u nás fungujú už od roku 2002 - vzniku školy plávania
už počas štúdia na VŠ som sa venovala práci s deťmi pod vedením pána trénera Adamca účastnika OH v plávaní … pri ňom som získala neoceniteľné a dlhodobé skúsenosti pri práci s deťmi MŠ, ZŠ a tiež postihnutých detí
venujem sa nielen výuke a trénovaniu plávania ale aj všestrannej pohybovej príprave, atletickej príprave a prípravke na moderný päťboj, s ktorým úzko spolupracujeme
práci s deťmi sa venujem už viac ako 20 rokov a tie chvíle s nimi sú nezabudnuteľné


Trénerská prax:

kurzy plávania pre deti MŠ a ZŠ v škole plávania Delfín v B.Bystrici a vo Zvolene
kurzy plávania pre deti MŠ a ZŠ v škole plávania KOSATKA
kurzy plávania pre deti neplavcov – prípr. plavecký výcvik, zdokonaľovací plav. výcvik
kondičné tréningy pre deti a mládež
výuka plávania a kondičné tréningy pre dospelých
všestranná šp.príprava detí – prípravka na moderný päťboj

napíšte